Home · Nieuwsbrief 2015/05

Nieuwsbrief 2015/05

Periodieke schroefcontrole; Frank Pieper adviseert ...

Waarom periodieke schroefcontrole zo belangrijk is voor uw productieproces;

 

Soorten Slijtage

Het is waarschijnlijk wel een bekend fenomeen. Preventief onderhoud. Veel bedrijven hebben zich voorgenomen dit op te pakken, alleen door de werkdruk, beschikbaarheid van personeel en de bezetting van de machine is het vaak heel lastig dit effectief en structureel door te voeren.

Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat er door tijdsdruk of andere onvoorziene omstandigheden geen mogelijkheid is om het onderhoud juist dan uit te voeren. Vervelend wordt het pas als van het eerste uitstel ook later afstel komt. Tijdens de (jaarlijkse) onderhoudsbeurten worden vaak wel de smeerdelen e.d. meegenomen toch zien wij vaak dat er geen tijd is om dan de plasticeerschroef te trekken en deze aan een inspectie te onderwerpen.

Dit (preventief) onderhoud is hierin belangrijk omdat u naast inzicht van bepaalde slijtage processen van de door u gebruikte kunststoffen ook een beter beeld krijgt van de staat van uw machinepark. Vooral bij de, voor uw proces, onmisbare machines is het belangrijk deze ervaring op te doen.

Het te laat opmerken van een ondermaatse schroef of overmaatse cilinder kan leiden tot lange machine stilstand, in verband met de vervaardiging van een nieuwe schroef of cilinder, of extra hoge kosten omdat met spoed een vervangende eenheid moet worden aangeschaft. Naast deze onplezierigheden heeft de bewuste machine inmiddels ook al een aantal weken, zo niet maanden, onrendabel geopereerd omdat bv de buffer niet constant was, er verbrand materiaal achter bleef of het product niet vol kon worden gespoten. Dit alles is ook verlies en dus kostbaar.

Door nu met enige regelmaat een inspectie of een controlemoment in te lassen in uw planning voorkomt u veelal dit soort problemen. Bij het in een vroeg stadium opmerken van een afwijkende maatvoering van de plasticeerschroef, cilinder en terugslagklep geeft u tijd om passende maatregelen te nemen. Dit kan zijn een investeringsbudget aanspreken voor een nieuwe machine, tot, wat minder drastisch, het inplannen van een revisie moment voor deze onderdelen. U kunt dan nog sturen, plannen wanneer het u het beste uitkomt en hierin afspraken maken met uw leverancier.

Door op tijd uw schroef en cilinder te laten reviseren levert dit u een goede besparing op en tegelijk heeft u minder uitval en afval tijdens het produceren. U kunt uw machine park effectiever en rendabeler inzetten.

Dit alles vraagt planning van uw kant en van de kant van uw leverancier. Het gezamenlijke streven moet zijn de periode van stilstand zo kort mogelijk houden.

Naast al deze economische overwegingen is het ook mooi op te kunnen vaststellen dat door minder afval en uitval te hebben dit ook ons milieu ten goede komt. Om dit nu duurzaam onderhoud te noemen is wat te ver. Het is wel verstandig onderhoud en dat is ook een mooie conclusie.

Reiniging en Onderhoud schroeven

ETP Plastics Hardenberg

Social Media

 

ETP Plastics op Twitter ETP Plastics op Facebook Bekijk video's op ons YouTube kanaal ETP Plastics op Google+ ETP Plastics op Instagram 

Direct Contact

Tel.: (0523) 712 402

Email: info@etpplastics.nl

Adresgegevens:

ETP Plastics B.V.

Postbus 105
7770 AC Hardenberg 

 

zie ook: contactgegevens