Home · Nieuwsbrief 2015/04

Nieuwsbrief 2015/04


Revisie van plasticeerschroeven; Frank Pieper adviseert ...

Het oplassen van uw bestaande plasticeerschroef kan een aantrekkelijk alternatief zijn in plaats van de aanschaf van een nieuwe schroef. 


Schroeven Revisie [Nieuwsbrief 2015-04]In de vorige nieuwsbrief heb ik het gehad over het reviseren van spuitgiet en extrusie cilinders. Deze keer ga ik het hebben over de ander, zo wezenlijk van belang zijnde element in uw productie, de plasticeerschroef.

Is het bij cilinders nog een heel verhaal wat betreft de reparatie en/of revisie van de binnenmantel, bij plasticeerschroeven ligt het een stuk gemakkelijker. Natuurlijk vanuit mijn optiek.

Net als de cilinder is ook de schroef onderhevig aan slijtage. Bij spuitgieten misschien iets meer dan bij extrusie. Dit heeft te maken dat, naast het plasticeren van het materiaal, de schroef ook wordt gebruikt voor injectie van de kunststof in de matrijs. Daarbij worden bij het spuitgieten vaak meer technische materialen ingezet die voor een snellere slijtage zorgen.

Voor beide productiemethoden geldt dat de slijtage veelal afhankelijk is van de grondstof, welke kunststof dus, en dan meer specifiek; de verwerkingstemperatuur, de toegevoegde additieven en eventuele andere vulstoffen (zoals bijvoorbeeld glasvezels) maar ook de kleur(masterbatch) en machine en procesparameters zijn van invloed op het slijtageproces.

Schroeven Revisie [Nieuwsbrief 2015-04]De meest voorkomende slijtage die we onderscheiden is de “abrasieve slijtage”. Door de schurende werking van het materiaal en de vulstoffen slijt het metaal van de schroef. Dit gebeurd zowel in de kern van de schroef als op de schroefflanken. Hierdoor wordt het plasticeren en het materiaaltansport beïnvloed. Het kan zelfs zo erg worden dat er geen of te weinig materiaal wordt geïnjecteerd omdat dit over de flanken terugstroomt, en in de cilinder blijft hangen. Wat natuurlijk weer allerlei problemen geeft op productie en kwaliteitsgebied. Bij deze vorm van slijtage wordt de schroef in diameter kleiner, het kan ook zijn dat kern van de schroef dunner wordt. Dit laatste is vaak het geval bij o.a. de intrekzone of voedingszone, waar het granulaat nog onvoldoende is afgesmolten.Naast vulstoffen zoals glaskorrels en glasvezels en de grondstof zelf hebben ook kleur en machine- en procesparameters een slijtende werking op de schroef. Van (kleur)masterbatches zoals wit en terracotta (roestbruin) is bijvoorbeeld bekend dat ze hogere slijtage veroorzaken op de schroef dan andere kleuren. Oorzaak zijn de pigmenten en andere organische stoffen (o.a. ferro) die in de masterbatch worden verwerkt. Voor de machine- en procesparameters geldt dat een te hoge temperatuur, een te hoog toerental, injecteren met draaiende schroef e.d. zorgen voor, en invloed hebben, op extra slijtage van de schroef.

Een andere vorm van slijtage is de “corrosieve slijtage”. Deze treedt vaak op bij materialen die een vlam vertragende werking hebben of bij additieven zoals fluor. Corrosieve slijtage is meer een chemische slijtage dan een schurende slijtage. Er vindt een chemische reactie plaats tussen het additief en het schroefmetaal. Er ontstaan vlekken, putjes en andere onregelmatigheden, waardoor het transport en de mechanische eigenschappen van het materiaal worden beïnvloed. Ook blijven er meer restanten materiaal aan de schroef kleven en kunnen dus voor verbranding en degradatie zorgen. Corrosieve slijtage is vaak goed te zien op de kern van de schroef.

Schroeven Revisie [Nieuwsbrief 2015-04]Deze vormen van slijtage kunnen worden verholpen. Net als bij de cilinders moet ook hier de afweging van economische haalbaar en wenselijk worden bepaald. Schroeven die in de diameter kleiner zijn geworden kunnen weer op originele maat worden teruggebracht. Dit oplassen van de flanken moet nauwkeurig en goed gebeuren. Bij het oplasproces word de schroef warm en dit kan leiden tot nieuwe spanningen in het schroefmateriaal waardoor weer haarscheurtjes kunnen optreden. Verder moet er een goede hechting ontstaan tussen het originele schroefmateriaal en het opgelaste materiaal. 

Er is een grote range aan diversie oplasmaterialen. De keuze hieruit wordt gedaan op basis van de originele schroef, het slijtagepatroon en de verwachte te verwerken grondstoffen.Dit herstel proces verloopt als volgt:

  • De schroef wordt schoongemaakt en door middel van het meten van de flankhoogte wordt de daadwerkelijke slijtage en dus de “op te lassen lengte” bepaald.
  • Op een speciale slijpbank wordt over de oplaslengte de schroef op één diameter afgeslepen.
  • De schroef wordt in een speciale installatie ingespannen, waarna een laskop het nieuwe materiaal nauwkeurig en gelijkmatig opbrengt. Hierbij wordt het opwarmen van de schroef nauwgezet gevolgd.
  • De plasticeerschroef wordt op originele maat afgeslepen.
  • De plasticeerschroef wordt opnieuw gericht, geslepen en gepolijst en na bewerkt. De uitlijning en de hardheid worden gecontroleerd.

Zit de slijtage in de kern van de schroef of zijn de flanken van de schroef “onderspoeld”, dat wil zeggen dat aan de basis van de flank het schroefmateriaal is weggesleten, dan is het veelal niet mogelijk om dit te herstellen. In de schroefkern kunnen, zogenaamde, oppervlakte fouten wel worden weggeslepen, maar het opnieuw op maat brengen van een weggesleten schroefkern is dermate kostbaar dat de overweging dan vaak ten gunste van een nieuwe schroef uitvalt.

Hoewel het revisie proces met de grootst mogelijk nauwkeurigheid en zorg zal worden uitgevoerd bereikt een gereviseerde schroef niet meer de sterkte en kwaliteit van een nieuwe. 

Ook hier geldt, voorkomen is beter dan genezen. Door al vooraf stil te staan bij de keuze en selectie van het juiste schroefmateriaal (en schroefgeometrie), al dan niet voorzien van een coating, kunnen deze slijtage processen positief worden beïnvloed. Een deskundig en gespecialiseerd bedrijf kan u helpen bij de beslissing al dan niet over te gaan tot deze revisie.

ETP Plastics Hardenberg

Social Media

 

ETP Plastics op Twitter ETP Plastics op Facebook Bekijk video's op ons YouTube kanaal ETP Plastics op Google+ ETP Plastics op Instagram 

Direct Contact

Tel.: (0523) 712 402

Email: info@etpplastics.nl

Adresgegevens:

ETP Plastics B.V.

Postbus 105
7770 AC Hardenberg 

 

zie ook: contactgegevens