Home · ETP Plastics · Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ETP Plastics B.V.

Algemene Voorwaarden ETP Plastics B.V.

Algemene Verkoop- Leverings- en Betalings voorwaarden van ETP Plastics B.V. zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland.

Artikel 1: Algemene Toepasselijkheid.
1. Alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten, vervaardiging van goederen, bewerking ervan, verrichten van diensten, evenals op de leveringen en opleveringen geschieden op basis van deze voorwaarden, tenzij anders schriftelijk met ETP Plastics B.V. overeengekomen.
2. Onder de opdrachtgever wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Iedere (rechts)persoon aan wie een aanbod van ETP Plastics B.V. is gericht of waarmee ETP Plastics B.V. een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie een rechtshandeling is/wordt verricht strekkende tot de levering van zaken of diensten, waaronder mede wordt verstaan het uitbrengen van een offerte, aanbieding of advies.

Lees verder

ETP Plastics Hardenberg

Social Media

 

ETP Plastics op Twitter ETP Plastics op Facebook Bekijk video's op ons YouTube kanaal ETP Plastics op Google+ ETP Plastics op Instagram 

Direct Contact

Tel.: (0523) 712 402

Email: info@etpplastics.nl

Adresgegevens:

ETP Plastics B.V.

Postbus 105
7770 AC Hardenberg 

 

zie ook: contactgegevens